yangın tüpü
baca temizliği
sandalye
davlumbaz söndürme sistemi
Murat GÜNARSLAN | Turkish Rally Driver

 

 

Murat Günarslan

     5 Temmuz 1979'da �stanbul Gaziosmanpa�a'da do�du. Erkan ve Kadriye Günarslan çiftinin ilk çocu�u. Bir erkek karde�i (Fuat) var.

     �lke�itimini �stanbul Gaziosmanpa�a'daki Bekir Sami Dedeo�lu �lkokulu'nda 1990 y�l�nda tamamlad�. Ortaokulu �STEK Vakf� Özel Ka�garl� Mahmut Lisesi'nde okudu ve 1994'te mezun oldu. Liseyi, Özel O�uzkaan Koleji'nde okudu ve 1997'de mezun oldu.

     Üniversite e�itimini, Marmara Üniversitesi �leti�im Fakültesi Radyo-TV-Sinema Bölümü'nde ald�.

     1999 y�l�nda üniversitenin 2. s�n�f�nda ö�renciyken çal��maya ba�lad��� NTV Haber Televizyonu'nda haber prodüktörlü�ü ve haber editörlü�ü görevini 15 y�l sürdürdükten sonra, serbest çal��ma hayat�na at�lan Murat Günarslan, özellikle sürü� e�itim konular� üzerinde çal��maktad�r.

     2004 y�l� Eylül ay�nda Elif Uzel ile evlendi. 2008 Ocak ay�nda da o�ullar� Emre dünyaya geldi.

     Motorsporlar�n�n hemen hemen her dal� ile ilgileniyor. Ancak ralli tutkunun da ötesinde, ailesinden sonra hayat�ndaki en önemli olgu.

     Çocuklu�undan itibaren ba�layan otomobil ve motorsporlar� tutkusu onu ralli sporuna daha da yakla�t�rd�. Ralliyle ilk tan��mas� 1999 y�l�nda Ege Rallisi'nde oldu. Bu yar��, hayat�ndaki en önemli dönüm noktalar�ndan biriydi. Çocuklu�u boyunca Carlos Sainz'�, Juha Kankkunen'i televizyonda izlerken, gençli�inde ilk gerçek rallisini izledi ve bir daha bu spordan kopamad�, t�pk� di�er ralli fanatikleri gibi.

     Sahibi oldu�u ilk cadde otomobili Lada Samara idi. Bundan 1 y�l sonra ilk ralli otomobilini sat�n ald� ki, o da bir Lada Samara'yd�. Ralli hayat�na Yüksel Özgür'ün uzun y�llar yar��t��� Gr.A Lada Samara ile ba�lad�.

     Örnek ald��� ralli pilotlar� Colin McRae ve Serkan Yaz�c�...

 

 

 

    muratgunarslan.com | ©2006-2012 | Tasarým: Ünsal DENÝZ - ApeksWeb.com

murat@muratgunarslan.com   
Erotik Shop Sex Shop İstanbul Escort Escort Bayan İstanbul Escort Escort Bayan İstanbul Escort Escort Bayan İstanbul Escort Escort Bayan İstanbul Escort Escort Bayan İstanbul Escort Escort Bayan İstanbul Escort Escort Bayan İstanbul Escort Escort Bayan İstanbul Escort Escort Bayan İstanbul Escort Escort Bayan İstanbul Escort Escort Bayan İstanbul Escort Escort Bayan İstanbul Escort Escort Bayan İstanbul Escort Escort Bayan İstanbul Escort Escort Bayan İstanbul Escort Escort Bayan İstanbul Escort Escort Bayan İstanbul Escort Escort Bayan İstanbul Escort Escort Bayan İstanbul Escort Escort Bayan İstanbul Escort Escort Bayan İstanbul Escort Escort Bayan